Category Archives: Slide

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี นายสำอาง สุดสะอาด จากการนำเสนอข่าว “ทีวีออนไลน์ ช่อง 2”

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและครอบครัว

โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรี และผู้สูงอายุ (การทำกระเป๋าผ้าแพทเวิร์ค) ของเทศบาลตำบลหนองฉาง

มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน ปี 2560

กิจกรรมมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ “ปรับปรุงบ้านใหม่ เพื่อตายายอยู่สบาย”