Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

เวที สิทธิเด็ก ครั้งที่ 30 ตอน ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4

ขอเชิญชวนร่วมบริจาค สิ่งของ และอาหาร เนื่องในวันคนพิการสากลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

ทุนการศึกษาชีพนิ่งเพื่อการศึกษาปริญญาโทในราชอาณาจักร

    ทุนการศึกษาชีพนิ่งเพื่อการศึกษาปริญญาโทในราชอาณาจักร

ผลการตัดสินการออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

ผลการตัดสินการออกแบบตราสัญลักษณ์ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300