Category Archives: ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรี

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอุทัยธานี

เข้าร่วมโครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี