โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ให้กับเครือข่าย พม. อุทัยธานี ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และเครือข่าย อพม. จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ให้กับเครือข่าย พม. อุทัยธานี ประจำปี 2560 ณ วัดห้วยขาแข้ง ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี กิจกรรมประกอบด้วย บรรยายธรรม นั่งสมาธิ ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม และพัฒนาบริเวณวัด