โครงการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อประชาชน ตำบลพลวงสองนาง (ทำดอกไม้จันทน์) ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพลลวงสองนาง