โครงการศูนย์บริการคนพิการเคลื่อนที่จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3 โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”