โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 3 หลักสูตร แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก