โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ รุ่นที่ 2 หลักสูตร “จักสาน” ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่