โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอนขวาง (พับเหรียญโปรยทาน) ของชมรมผู้สูงอายุตำบลดอนขวาง