โครงการนำพาคนพิการและผู้ดูแล เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ