โครงการจิตอาสาพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี และกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย