เปิดศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี