เปิดนิทรรศการบทบาทไทย ในการเป็นประธานอาเซียนปี 2562