เข้าร่วมสังเกตการณ์ซ้อมแผนตอบโต้และจัดการความรุนแรง โรงพยาบาลอุทัยธานี