ออกหน่วยบริการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”