ออกตรวจสถานประกอบกิจการประเภทกิจการร้านอาหารและคาราโอเกะ