อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานี