อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมกิจการผู้สูงอายุลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุครบวงจร (Senior Complex) เทศบาลตำบลหาดทนง