องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในอ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี