“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดทุ่งพึ่ง (เก่า) อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี