หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้อ ต.โคกหม้อ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี