สรุปผลการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2562