วิทยากรเสวนา เรื่องแนวทางการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และการป้องกันมอให้สถานประกอบการเป็นแหล่งเสี่ยงต่อปัญหาอาชญากรรม