ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือราษฎร ในจังหวัดอุทัยธานี ที่ประสบอัคคีภัย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี