ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือคนพิการและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม