ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและสอบข้อเท็จจริง ผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) เขตพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี