ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี