ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่อำเภอหนองฉาง