ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี