ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี