ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาอัคคีภัย ต.หนองไผ่แบน อ.เมือง จ.อุทัยธานี