ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตำบลบ้านเก่า และตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี