ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม อำเภอสว่างอารมณ์