ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมอำเภอสว่างอารมณ์