ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ยื่นคำร้องขอให้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ