ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ที่ยื่นคำร้องฯ ของกู้ยืมเงินกองทุนฯ