ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ กรณี คนพิการขอรับการสนับสนุนกายอุปกรณ์ (รถสามล้อชนิดมือโยก)