ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยืนคำร้องฯ ขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ