ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่ อำเภอห้วยคต และอำเภอหนองขาหย่าง