ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลที่ยืนคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ อำเภอบ้านไร่ และอำเภอหนองขาหย่าง