ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี