ลงพื้นที่เพื่อมอบเงิน และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อำเภอสว่างอารมณ์