ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง กรณีผู้ประสบปัญหาทางสังคม