ลงพื้นที่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย อำเภอสว่างอารมณ์

ลง