ลงพื้นที่บ้านช่วยเหลือผู้ป่วยร่วมเข้าเฝ้าในหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ณ วัดป่าอ้อ ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี