ร่วมออกตรวจกิจการไร่อ้อยในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับ

<iframe src=”https://drive.google.com/file/d/1YMrcHmy7M4C1EbNC1WUQG6VuMiv6mcES/preview” width=”640″ height=”480″></iframe>