รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานด้านที่อยู่อาศัยฯ ในเขตพื้นที่ระบำ อำเภอลานสัก