รายงานการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงิน รอบที่ 1-60