มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยพิบัติ อำเภอห้วยคต