มอบเงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิด เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในเทศกาลปีใหม่