มอบดอกไม้จันทน์ให้แก่จังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ